داوری سومین جشنواره داوری سومین جشنواره رسانه های دیجیتال علوی آغاز گردیده و نتایج آن متعاقبا اعلام می گردد

ابوالقاسم حبیبی دبیر جشنواره دائمی رسانه های دیجیتال علوی اظهار داشت، ​داوری سومین جشنواره رسانه های دیجیتال علوی آغاز گردیده و نتایج آن متعاقبا اعلام می گردد.

تاریخ خبر:
منبع خبر: