چهارشنبه ٣٠ شهریور ١٤٠٠
Skip Navigation LinksrsltAndroidt
rsltAndroid
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
 

 میزان مشارکت مردمی

 
 

 تعداد آثار ارسالی به جشنواره

 
 

 امتیاز 5 اثر برتر

 
 

 امتیازات آثار برتر

 
 

 20 اثر برتر