چهارشنبه ٣٠ شهریور ١٤٠٠
Skip Navigation Linksdigiartt
digiart
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
هنرهای دیجیتال

​​​​​​​​اصطلاحی عمومی برای گستره‌ای از آثار هنری و شیوه‌هایی است که از فناوری دیجیتال بعنوان بخش ضروری فرایند خلق و/یا ارائه استفاده می‌کند. ​از دههٔ ۱۹۷۰ نام‌های مختلفی برای آن بکار رفته، از جمله هنر رایانه و هنر چندرسانه‌ای؛ و هنر دیجیتال خودش تحت اصطلاح کلی‌تر هنر رسانهٔ جدید قرار گرفته است.

تاثیر فناوری دیجیتال باعث دگرگونی فعالیت‌هایی مانند  نقاشی ، رسم، مجسمه‌سازی و هنرهای صوتی/موسیقی شده است، در حالی که شکل‌های جدید مانند هنر اینترنت ، هنر چیدمان دیجیتال، و واقعیت مجازی، بعنوان شیوه‌های هنری شناخته می‌شوند. بطور کلی‌تر اصطلاح هنرمند دیجیتال برای توصیف هنرمندی بکار می‌رود که از فناوری‌های دیجیتال در تولید هنر بهره می‌گیرد. در یک مفهوم گسترده، «هنر دیجیتال» اصطلاحی است که به هنر معاصر که از روش‌های تولید انبوه یا رسانه دیجیتال بهره می‌برد گفته می‌شود.​
​​​​